Hekjes Madelievenplein

hekjesmadelievenpleinBoze buurtbewoners bij het Madelievenplein in de Jordaan. Daar werden dinsdag hekjes geplaatst bij het pleintje, om overlast van hangjongeren te voorkomen. Die zouden daar regelmatig zitten en geluidsoverlast veroorzaken.

Maar volgens de meeste bewoners is er geen overlast meer en is het pleintje door de aanpassingen nu voor niemand meer toegankelijk. De buurt heeft geprobeerd het plaatsen van de hekjes tegen te houden, tevergeefs.


Volgens het stadsdeel is er wel degelijk sprake van overlast van hangjongeren, dus werd er vandaag gewoon begonnen met het plaatsen van hekjes. Het is niet voor het eerst dat het pleintje wordt aangepast. Het veranderde in de loop van de tijd van een doorgaande weg tot een pleintje met hekjes.

 

 


Bron: AT5