Onrust Noordermarkt om plek

noordermarktstalOp l oktober wordt de Noordermarkt opnieuw ingedeeld. Kooplieden zijn bang dat ze kunnen fluiten naar hun oude plekken en vrezen de komst van Waterloopleiners.

"Kijk, je ziet het nu al gebeuren. Die kraam daar met die hippiekleding komt van het Waterlooplein en heeft hier per 1 oktober recht op een voorkeursplaats," zegt een verkoopster. Zij staat nu vijf jaar vrijwel elke zaterdag en maandag op de Noordermarkt met sieraden die ze zelf importeert. Ze is ervan overtuigd dat ze per 1 oktober geen plaats meer zal hebben.


"Vijf jaar is helemaal niet lang. Mijn nummer is straks niets meer waard." Haar handel past goed bij het karakter van de Noordermarkt, vindt ze. "Iedereen hier verkoopt unieke spullen. Van antiek tot kunst, van mooie tweedehandskleding tot zelfontworpen T-shirts. Straks staat het hier vol met troep. Onnodig, want we hebben al een Dappermarkt en Waterlooplein."


Het is de eerste keer in twintig jaar dat er een herindeling komt op de Noordermarkt. Er is nooit reden toe geweest, want de markt heeft altijd prima gefunctioneerd. De verontwaardiging onder de marktlieden is groot. Maar de Verordening op de Straathandel schrijft de herindeling nu eenmaal voor. Op alle markten in Amsterdam is de Verordening op de Straathandel van toepassing. Het anciënniteits-beginsel is hier onderdeel van: degene met de langste inschrijfduur komt het eerst in aanmerking voor een vaste plaats of een voorkeursplaats. De marktlieden onder aan de lijst komen alleen in aanmerking voor losse plaatsen die op de dag van de markt worden verloot. Daarnaast is er sinds 2008 elke drie jaar een herindeling. Voorheen gebeurde dat alleen als die noodzakelijk werd geacht. "Op zichzelf geen slecht idee," vindt Monique Smits, die al jaren kleding en accessoires op de Noordermarkt verkoopt. "Zo zouden trouwe lieden kunnen doorschuiven naar een betere plek en nieuwe ondernemers de kans krijgen hun handel op te zetten." Bij deze herindeling gebeurt volgens haar het omgekeerde, want er wordt voorrang verleend aan degenen met de langste inschrijfduur - ongeacht op welke markt ze staan ingeschreven. "Er wordt helemaal niet gelet op wie een plek het meest verdiend heeft."


Om in aanmerking te komen voor een voorkeursplaats op een markt, moet je daar tegenwoordig ten minste vier keer per jaar aanwezig zijn geweest. Maar de marktlieden van de Noordermarkt hebben hier jaren trouw elke week hun spullen uitgestald. Dat dat hun geen voorrangs-positie oplevert ten opzichte van mensen die van een andere markt komen, stuit de marktlieden tegen de borst. Naar verluidt zijn er bovendien marktlieden van onder andere het Waterlooplein aan wie per 1 oktober ten onrechte een voorkeursplaats zal worden toegewezen op de Noordermarkt; er zijn vermoedens dat corrupte marktmeesters vorig jaar tegen betaling de pasjes van de kooplui hebben gescand om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen. Moeilijk aan te tonen, zegt weer een andere marktkoopvrouw, Anne van Dijk, die geregeld met zelfontworpen accessoires op de Noordermarkt staat. Van Dijk: "Als de pasjes eenmaal gescand zijn, staat in het systeem dat er iemand is geweest. Ik heb de marktmeesters nooit omgekocht, maar ze hebben het mij wel aangeboden. Dat zegt denk ik genoeg." Begin dit jaar zijn de marktmeesters op verdenking van corruptie opgepakt. Ze zijn nog niet veroordeeld, maar wel geschorst.


Boudewijn Oranje, de stadsdeelbestuurder in Centrum die over markten gaat, heeft begrip voor de onrust, maar wijst erop dat het stadsdeel zich aan de verordening moet houden. Oranje: "De herindeling is gewoon volgens de regels. Bovendien is het anciënniteitsbeginsel heilig op de Amsterdamse markten." Hij heeft het wel te doen met de marktlieden die na 1 oktober misschien hun plek moeten afstaan, maar ook daarbij verwijst Oranje naar de regels: "Het is en blijft een open markt. Er is geen sprake van branchering en dus hebben mensen van het Waterlooplein evenveel recht om op de Noordermarkt te staan." Over de wellicht onrechtmatig verleende voorkeursplaatsen, zegt hij: "Dat is achteraf niet te controleren. En zelfs als het waar is, gaat het maar om een enkeling." Een aantal marktlieden heeft al een bezwaarschrift tegen de herindeling ingediend. Een andere groep overweegt juridische stappen.Bron: Het Parool, door: Claudia Ruigendijk