N.o.m. herbouwt Westerstraat
Westerstraat_nomDankzij een grote donatie van VSB-fonds kan het Nederlands Openluchtmuseum in februari definitief van start gaan met de herbouw en presentatie van het project “Amsterdamse Westerstraat, komen en gaan in de Jordaan”. De Westerstraat wordt in 2012 geopend. Het Openluchtmuseum viert dat jaar ook zijn honderd-jarig bestaan.

Tussen de statige huizen aan deze vroegere gracht, liep ooit de smalle donkere ‘Pottenbakkersgang’. Hier bevonden zich de laatste nog bewaard gebleven zgn. inpandige ‘krotwoningen’ in onze hoofdstad. Ze werden gebouwd in de 17e eeuw om onderdak te bieden aan Drentse arbeidsmigranten. In 1901 leidden erbarmelijke woonomstandigheden in deze krotten tot het opstellen van de woningwet.

Historisch onderzoek bracht aan het licht dat ook de bewoningsgeschiedenis van de panden aan de Westerstraat een goed beeld schetst van achtereenvolgende migratiestromen naar Amsterdam. In het pand van Behangerij Gasman was in de jaren 1970 een ‘Turkenpension’ gevestigd. De eerste Turkse gastarbeiders sliepen er in ploegendienst en hadden nauwelijks privacy. In februari 2010 maakte het Openluchtmuseum bekend een start te kunnen maken met de eerste fase van dit project; de herbouw van het Turkenpension.

De panden Westerstraat 218-224 en de daarachter gelegen inpandige woningen werden in 2002 door de Gemeente Amsterdam aan het Openluchtmuseum geschonken. Naast het Turkenpension en de krotwoningen, worden een Jordaans café en een postkantoor herbouwd en ingericht. Ook zullen de indringende korte filmportretten van migranten worden getoond die vanaf 2009 zijn gemaakt door Juul Bovenberg en Anke Teunissen. De panden zullen worden herbouwd aan de zuidkant van het entreeplein in het museum. De herbouw gaat half januari 2011, na de ‘Winter in het Openluchtmuseum’, van start. De opening is gepland in 2012 bij de start van het eeuwfeest van het Nederlands Openluchtmuseum.