Gevelbankjes mogen weer

gevelbankjesOndernemers in de 'Tweede Dwarsstraten' in de Jordaan mogen buiten voor hun winkel een bankje neerzetten. Uit een enquête van stadsdeel Centrum is gebleken dat het grootste deel van de ondernemers en bewoners daar voorstander van is.

Vorig jaar dreigde een klein Jordaan-oproer te ontstaan toen stadsdeel Centrum een brief stuurde waarin stond dat alle bankjes moesten worden verwijderd.

 

De waarschuwing dat er handhavend zou worden opgetreden, zette kwaad bloed in de Tweede Anjeliersdwarsstraat, de Tweede Tuindwarsstraat en de Tweede Egelantiersdwarsstraat.

Stadsdeel Centrum heeft nu beslist dat voor deze straatjes een uitzondering wordt gemaakt. Om overlast te voorkomen, zijn aan de bankjes wel voorwaarden verbonden. Ze mogen maximaal vijftig centimeter diep zijn, moeten met de lange kant tegen de gevel staan en moeten na sluitingstijd worden verwijderd. Ander los meubilair is niet toegestaan.

Het moet ook gaan om winkels met een mengformule. Daarvan is sprake als een winkel geen horecafunctie heeft, zoals een broodjeswinkel. De uitzondering geldt ook als sprake is van consumentverzorgende dienstverlening, bijvoorbeeld een kantoor met een publieksfunctie, zoals een reisbureau of een internetgelegen-heid waar etenswaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel is zich ervan bewust dat een uitzonderingspositie wordt gecreëerd, maar spreekt in een brief van 'bijzondere omstandigheden'. PvdA-bestuurder -Rengelink stemt niet in met de brief, omdat deze volgens hem onvoldoende recht doet aan de juridische dilemma's rond het toestaan van gevelbankjes.

Volgens het bestuur gaat het in de 'Tweede Dwarsstraten' om autovrije straten en zijn bewoners en ondernemers in meerderheid voor het plaatsen van gevelbankjes. Uit de enquête kwam naar voren dat 83 procent van de ondernemers en 55 procent van de bewoners positief staan tegenover de gevelbankjes. Van de ondernemers beoordeelde 11 procent de bankjes als neutraal. Onder bewoners was dit 13 procent. Horecaondernemers in de buurt zien het plaatsen van gevelbankjes niet als oneerlijke concurrentie: liefst honderd procent reageerde positief.