Bewoners Westerkade blijven

westerkadepandjesDe bewoners van zeven panden op de hoek van de Marnixstraat en Westerkade kunnen in hun woning blijven. Dat is het gevolg van gesprekken van stadsdeel Centrum met Stadsherstel, dat de panden heeft gekocht. De panden zijn nu eigendom van stadsdeel Centrum en worden beheerd door de afdeling Vastgoed. Het stadsdeel wil zijn woningen echter geleidelijk afstoten, omdat het beheren van woningen geen kerntaak is van het stadsdeel.

 

Het stadsdeel heeft de panden in eerste instantie aan de bewoners aangeboden, maar die bleken niet in staat om het complex gezamenlijk te kopen. Uiteindelijk werd besloten om de panden te veilen. Het geheel leidde tot onvrede onder bewoners. De deelraadscommissie Bouwen &. Wonen vroeg portefeuillehouder Boudewijn Oranje daarom begin van dit jaar, om de bewoners meer tijd te geven en tegelijkertijd het gesprek aan te gaan met woningcorporaties en Stadsherstel. Dat is de afgelopen maanden gebeurd. Uiteindelijk zijn het stadsdeel en Stadsherstel tot overeenstemming gekomen.

Portefeuillehouder Boudewijn Oranje is tevreden over de gesprekken met Stadsherstel: "Er is een resultaat waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn. Stadsherstel is een betrouwbare partij en een goede beheerder van woningen. Verder wordt naar aanleiding van het verzoek van de Vereniging Vrienden Amsterdamse Binnenstad gekeken, of de panden een monumentale status kunnen krijgen. De panden worden hersteld en de bewoners kunnen er blijven wonen." Stadsherstel krijgt de panden vanaf 1 augustus in erfpacht en wordt daarmee eigenaar/verhuurder van de zeven woningen. De bewoners zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. Stadsherstel Amsterdam N.V. zorgt voor het duurzaam behoud van monumentaal en beeldbepalend gebouwd erfgoed.