Referendum Elandsgracht

elandsgrachtreferendumWordt het Variant 2+ of Variant NUL? Dat is de keuze die binnenstadbewoners op woensdag 19 maart 2014 kunnen maken op het stadsdeelreferendum Herinrichting Elandsgracht. Kiesgerechtigde inwoners van stadsdeel Centrum mogen dan aangeven welke voorkeur zij hebben voor de inrichting van de openbare ruimte op de Elandsgracht. Het is het eerste stadsdeelreferendum in de geschiedenis van stadsdeel Centrum.

 

Het referendum is aangevraagd door Mainse Rijpkema en Stephan Willenborg van de Initiatiefgroep Elandsgracht. De initiatiefgroep is het niet eens is met het raadsbesluit voor inrichting van de openbare ruimte op de Elandsgracht en de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen. Het stadsdeel wil de Elandsgracht inrichten met de zogenoemde Variant 2+, de initiatiefgroep Elandsgracht ziet liever Variant NUL.

 

Opknapbeurt

Al jaren lang zijn er plannen in de maak voor de openbare ruimte van de Elandsgracht en het Johnny Jordaanplein. Deze woon- en winkelstraat in de zuidelijke Jordaan is toe aan een opknapbeurt. De herinrichting gaat om de vernieuwing van de openbare ruimte: de rijweg, trottoirs, middenterreinen, het groen en alle vaste elementen die daar in staan zoals fietsenrekken, banken, palen maar ook de autoparkeervakken en het transformatorhuisje.

 

Burgerinitiatief

Op 26 februari 2013 heeft de deelraad de voorstellen voor de Elandsgracht besproken. Het stadsdeelplan Variant 2+ gaat uit van bredere stoepen en meer ruimte op de middenberm. In deze vergadering werd ook het burgerinitiatief van de Initiatiefgroep Elandsgracht besproken. Dit voorstel, Variant NUL, gaat uit van de bestaande inrichting: behoud van de parkeerplaatsen op het middenterrein en het transformatorhuisje en voetgangersdoorsteken. Variant 2+, werd door de stadsdeelraad aangenomen. Hierop besloot de initiatiefgroep een referendumverzoek in te dienen. Met in totaal 4.695 geldige handtekeningen werd de benodigde grens van 4.000 voor een referendumverzoek gehaald. In het najaar van 2013 kende de deelraad het verzoek toe.

 

Lees meer:

 

www.centrum.amsterdam.nl/referendum