Vrije Trambaan Rozengracht

tram17rozengrachtDe westelijke tuinsteden zijn volgens de gemeente slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. De hiervoor bestemde tramlijnen 1, 2, 13 en 17 functioneren niet naar behoren. Deze lopen namelijk regelmatig vast in het laatste deel van de route, door het centrum van Amsterdam. Daarom ligt er nu een plan met een aantal wijzigingen op de route, in o.a. de Raadhuisstraat en de Rozengracht.

 

 

De belangrijkste wijziging is het instellen van een vrije trambaan. Op de Raadhuisstraat betekend dit dat de parkeerplaatsen worden opgeheven. Op de Rozengracht kunnen de parkeervakken wel blijven. Het voorstel voor de Rozengracht van de Gemeente bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een vrije verhoogde trambaan
  • Een groene golf voor de tram, i.p.v. voor de fiets
  • Bredere, beter weergegeven parkeervakken
  • Taxi’s weren van de trambaan
  • Een strook tussen de parkeervakken en het fietspad
  • Geen regiobussen meer over de Rozengracht
  • Verkeersdrempels, om de snelheid af te remmen
  • Laden en lossen op vaste tijden

Duidelijk is te zien dat alles in het teken staat de tram ruim baan te geven, ten koste van het overige verkeer. Op zich geen drastische maatregelen, behalve dan het weren van de regiobussen. Dit betekend dat het dan niet meer mogelijk wordt vanaf de Westermarkt of Rozengracht een Connexxion bus naar bijvoorbeeld Amstelveen te nemen. Ook verdwijnt hierdoor ook de enige direct verbinding tussen de Westermarkt en het Leidseplein.


Buiten deze wijzigingen, zijn er ook voorstellen om het derde spoor weer terug te brengen bij Magna Plaza. Deze was een aantal jaren geleden verwijderd, waardoor de tramlijnen 1,2,5, 13 en 17 een gezamenlijke halte kregen bij Manga Plaza voor de deur. Dit veroorzaakt zo veel opstoppingen, dat de lijnen 1,2 en 5 weer een aparte halte krijgen, voorbij de kruising met de Raadhuisstraat.


Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen, vindt u op deze website:

 

www.amsterdam.nl

 

rozengrachtindeling