Plan voor herinrichting van 'de dwarsstraatjes'
de2estraatjes_kleinVoor de herinrichting van de ‘Tweede Dwarsstraten’ in de Jordaan is een voorlopig ontwerp gemaakt. Stadsdeel Centrum nodigt iedereen uit voor een inspraakbijeenkomst op woensdagavond 20 januari. 

De Tweede Anjeliersdwarsstraat, Tweede Tuindwarsstraat en Tweede Egelantiersdwarsstraat zijn typische Jordaanstraten. Smal en karaktervol, met een mix van winkels, cafés, restaurants en huizen. Karaktervolle straten, maar de ruimte is er beperkt en de huidige inrichting is niet meer berekend op al deze functies.

Dat werd in 2004 nog eens duidelijk toen de Reinigingspolitie wilde handhaven op winkeluitstallingen. In de buurt ontstond discussie over de meest wenselijke oplossing voor het ruimteprobleem in de smalle straten. Een proef om de dwarsstraten tijdens de zomermaanden autovrij te maken was het resultaat. De uitkomsten van de proef waren positief, waarop de stadsdeelraad besloot om de straten autovrij in te richten. Voor de herinrichting van de ‘Tweede Dwarsstraten’ is inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld.

De ‘Tweede Dwarsstraten’ krijgen in het voorlopige ontwerp een inrichting vergelijkbaar met de Staalstraat en de Oude- en Nieuwe Hoogstraat. De rijbaan is vervangen door een fietspad van 3 meter breed en met uitzondering van laad- en losverkeer zijn de straten verboden voor auto’s. Er komen geen paaltjes in de straten. Aan de oneven zijde worden de voetpaden een stuk breder. Aan de even zijde zijn de voetpaden zo breed gehouden dat er plaats is voor de huidige terrassen plus 1 meter doorloopruimte. Voor bomen en straatmeubilair (banken, fietsenrekken) is, met uitzondering van afvalbakken, geen ruimte. In het gebied staan drie ‘zaailingen’ (opgeschoten bomen of heesters). Voor deze zaailingen wordt in januari 2010 een kapvergunning aangevraagd, vanwege de schade die ze kunnen berokkenen aan de funderingen en aan ondergrondse kabels en leidingen.

De ontwerptekeningen met toelichting en verkeersrapporten liggen ter inzage bij het voorlichtingsloket in het Stadhuis en bij wijkcentrum Jordaan. Op woensdag 20 januari is er een inspraakavond over het voorlopig ontwerp.